Kontakt

Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o.

Štefánikova 1318/69A

905 01 Senica

IČO: 53478495

DIČ: SK2121384705

IČ DPH: SK2121384705

Zapísaná v OR: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 4812/T

Konateľ

Ing. Nora Černáčková

0948 059 718

nora.cernackova@spms.sk

Administratíva

Mgr. Hana Melišová

0947 967 802

Info@spms.sk

Správca cintorína

Ľubica Kňazovičová

0948 766 076

spravcacintorina@spms.sk

Prevádzkar kaviarne

Ňaďa Sekáčová

0947 963 916

kaviaren@spms.sk

Výmena smetných nádob

0947 967 802

Ochrana osobných údajov